OGLAŠIVAČ: Ministarstvo nauke

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18) Ministarstvo nauke objavljuje javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti.

Novim zakonskim uređenjem inovacione djelatnosti u Crnoj Gori, jasnije se definiše nacionalni inovacioni sistem; normiraju se subjekti koji obavljaju inovacionu djelatnost, subjekti koji obezbjeđuju inovacionu infrastrukturu, utvrđuje se uloga Savjeta za inovacije i osnivanje novog implementacionog tijela – Fonda za inovacije, koji bi u okviru svoje nadležnosti sprovodio programe inovacione djelatnosti i pratio realizaciju aktivnosti i ostvarenje operativnih ciljeva definisanih u Strategiji pametne specijalizacije – S3 i drugim relevatnim nacionalnim strategijama i programima.

Na taj način, unapređuje se važeći Zakon o inovativnoj djelatnosti iz 2016. godine i usaglašava sa EU zakonodavnim i strateškim okvirom i međunarodnim standardima u ovoj oblasti.
Vlada Crne Gore planirala da kroz dva zakona, novi Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija – Lex specialis, unaprijedi oblast i podstakne razvoj nacionalnog inovacionog sistema. Otvorene su javne konsultacije za oba zakona.

Konsultovanje podrazumijeva davanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u početnoj fazi pripreme zakona.

Aktuelni tekst nacrta Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti može se preuzeti OVDJE.

Konsultacije će biti otvorene od 15. maja do 1. juna 2020. godine.

Za koordinaciju konsultovanja zadužena je Branka Žižić, generalna direktorica za inovacije i tehnološki razvoj, e-mail: branka.zizic@mna.gov.me.

Inicijative, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti u elektronskom obliku, putem portala e-Uprave (e-Participacija) ili na e-mail adresu: milja.stanojevic@mna.gov.me.


MINISTARSTVO NAUKE
DIREKTORAT ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr