OGLAŠIVAČ: Ministarstvo Nauke

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

Konkursom za dodjelu grantova za inovativne projekte biće podržani inovativni projekti u skladu sa prioritetim oblastima utvrđenim u Strategiji pametne specijalizacije (2019-2024), kako slijedi:

  • Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane;
  • Energija i održiva životna sredina;
  • Održivi i zdravstveni turizam; i
  • Informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni sektor.

Zbog pozitivnih efekata prošlogodišnjeg Konkursa za dodjelu grantova za inovativne projekte 2018-2020 u smislu podsticanja novih zapošljavanja u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija, unapređenja uspostavljanja partnerstava nauka-privreda, te širih partnerstava aktera u sistemu inovacija, ali i podsticanja strateških prioritetnih oblasti razvoja, odlučeno je da ovaj finansijski instrument bude ključan instrument podrške inovacijama prilikom implementacije Strategije pametne specijalizacije Crne Gore S3 (2019-2024). Tako je Vlada Crne Gore na sjednici od 04. jula 2019. godine usvojila Kolaborativni program za inovacije 2019-2024, koji se u potpunosti oslanja na prioritete prepoznate u S3 strategiji, a samo dan nakon toga objaviljuje se prvi u nizu konkursa za sufinansiranje inovativnih projekata u ukupnom iznosu od 700.000 eura.

Konkursom se opredjeljuju sredstva za sufinansiranje inovativnih projekata u ukupnom iznosu od 700.000 eura, za period do dvije godine, a po prihvaćenom grantu sufinansiranje iznosi do 100.000 eura.

Na Konkurs se mogu prijaviti pravna lica u Crnoj Gori, koja ispunjavaju uslove u skladu sa članom 15 Zakona o inovativnoj djelatnosti, a u njih spadaju: naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja, centri izvrsnosti i privredni subjekti (inovaciono-preduzetnički centar, poslovni inkubator, privredno društvo, odnosno dio privrednog društva). Procedura upisa u Registar inovativnih organizacija otpočela je u julu 2018. godine i kontinuirano je dostupna svim zainteresovanim organizacijama, a Poziv možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://www.mna.gov.me/vijesti/189520/Upis-u-Registar-inovativnih-organizacija.html

Konkurs će omogućiti jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća koje imaju veliki potencijal za komercijalizaciju i tržišnu primjenu, pružanje podršku prenosu inovativnih ideja iz naučnoistraživačkih ustanova na tržište, kroz saradnju sa partnerima iz privrede ili kroz otvaranje novih preduzeća/spin-off kompanija u Crnoj Gori, kao i kreiranje novih radnih mjesta.

Grant se može koristiti za sufinansiranje sljedećih faza tehnološkog razvoja (TRL 4 – TRL 8): Razvoj tehnologije u laboratorijskim uslovima (razvoj osnovnih komponenti tehnologije), Demonstracija tehnologije van laboratorijskih uslova u realnom okruženju; Izrada prototipa; Faza testiranja, validacije i demonstracije; i Utvrđivanje prvog finalnog proizvoda.

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 20. septembra 2019. godine do 14.00 časova.


Prijavna forma kao i više informacija o Konkursu možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://www.mna.gov.me/vijesti/204408/Ministarstvo-nauke-objavljuje-Konkurs-za-dodjelu-grantova-za-inovativne-projekte.html

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr