OGLAŠIVAČ: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2024. godini

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisuje Konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2024. godini, u skladu sa Programom za inovacije 2023-2027 i članom 12 Zakona o inovacionoj djelatnosti, a sa ciljem podsticanja malih i srednjih preduzeća i naučnoistraživačkih ustanova na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanja i razvoj radi jačanja njihovog inovacionog kapaciteta. Ukupan iznos sredstava Konkursa je 190.000 €, a realizovaće se kroz dvije programske linije:

  • Programska linija za sufinansiranje učešća u Network EUREKA projektima u 2024. godini – u vrijednosti od 90.000 €, i
  • Multilateralni EUREKA poziv za Zapadni Balkan u 2024. godini – u vrijednosti od 100.000 €  
  • Tekst Konkursa i prijavni obrasci biće dostupni na platformi inovacije.gov.me, dok su dodatne informacije o centralnom Multilateralnom EUREKA pozivu za Zapadni Balkan u 2024. godini dostupne na https://www.eurekanetwork.org/open-calls/network-projects-western-balkans

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr