OGLAŠIVAČ: Fond za inovacije Crne Gore

Javni poziv za dodjelu kolaborativnih grantova za inovacije

Fond za inovacije Crne Gore raspisao je Javni poziv za dodjelu kolaborativnih grantova za inovacije.

Glavni cilj Programa kolaborativnih grantova za inovacije je da podstakne mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) da aktivno sarađuju sa naučnoistraživačkim ustanovama (NIU) i/ili drugim MMSP na komercijalno usmjerenim inovativnim projektima u cilju stvaranja novih ili poboljšanih tržišno orijentisanih proizvoda, usluga, tehnologija i procesa. 

Fond dodjeljuje grantove u maksimalnom iznosu od 100.000 eura po odobrenom projektu, koji može pokriti do 80% ukupnih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno do 70% ukupnih troškova projekta za srednja preduzeća. Preostali iznos sredstava, Podnosilac prijave dužan je da obezbijedi iz sopstvenih izvora. 

Javni poziv je otvoren do 27. septembra, a više informacija možete naći OVDJE.  

Postupak prijave za Program kolaborativnih grantova za inovacije se odvija putem portala Fonda.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nam pisati na: cgi@fondzainovacije.me ili nas pozvati na kontakt telefon 020 653 891.

Takođe, 8. jula u 8.30h će, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, biti organizovan Info dan, koji će biti moguće pratiti i preko aplikacije Zoom. 

Fond za inovacije sve relevantne novosti objavljuje i na svojim nalozima na društvenim mrežama, pa vas pozivamo da nas pratite: Facebook, Instagram i LinkedIn

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr