OGLAŠIVAČ: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

POZIV za iskazivanje interesovanja za članstvo u radnim grupama Savjeta za inovacije i S3

POZIV NAUČNICIMA, ISTRAŽIVAČIMA I PRIVREDI 

za iskazivanje interesovanja za članstvo u Inovacionim radnim grupama

Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju

Ministarstvo ekonomskog razvoja zaduženo je za pripremu prijedloga sastava Inovacionih radnih grupa za četiri prioritetne oblasti Strategije pametne specijalizacije (Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane; Energija i održiva životna sredina; Održivi i zdravstveni turizam; i Informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni prioritet u funkciji razvoja 3 ostala prioriteta), koje osniva Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju, a čiji su glavni zadaci:

  • Mapiranje ekonomskog, naučnog i inovacionog potencijala Crne Gore;
  • Identifikovanje, prikupljanje i razmatranje prijedloga aktivnosti, mjera, instrumenata za unapređenje S3 prioritetnih oblasti;
  • Vođenje Procesa preduzetničkog otkrivanja; i
  • Učestvovanje u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije 2023-2024.

Crna Gora je prva zemlja Zapadnog Balkana koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije: (https://www.gov.me/dokumenta/18205a91-1afc-4eb7-a5cb-8ad5bd0b7712)  i među prvim zemljama koja je izradila i usvojila Operativni program za impelemtaciju S3: (https://www.gov.me/dokumenta/1930c6c5-1df9-4393-bef2-6c4b40153edc).

Stoga, Ministarstvo poziva zainteresovane naučnike, istraživače i privrednike koji se bave pitanjima iz gorenavedenih prioritetnih S3 oblasti, da učestvuju u procesu izbora predstavnika/ca inovacionih radnih grupa.

S obzirom na to da proces pametne specijalizacije umrežava nekoliko sektorskih politika u kojima je veliki potencijal povezivanja istraživanja i inovacija sa privredom, planiranje aktivnosti i projekata zahtijeva aktivno uključivanje javnosti i široke konsultacije sa civilnim, naučnoistraživačkim i privrednim sektorom.

Svaka od inovacionih radnih grupa (4) imaće po jednog/u predstavnika/cu nauke i jednog/u prestavnika/cu privrede.

Takodje, Ministarstvo ohrabruje potencijalno zainteresovanu javnost da se istim putem, u slobodnoj formi, obrati ukoliko ima prijedlogsugestiju ili komentar, koji bi mogao doprinijeti kvalitetnijem radu ovih radnih tijela.

Rok za dostavljanje prijava za članove/ice inovacionih radnih grupa je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Uz iskazivanje interesovanja potrebno je navesti prioritetnu oblast pametne specijalizacije i dostaviti biografiju, kao i eventualne priloge/reference relevantne za navedenu prioritetnu oblast, a vrši se isključivo elektronskim putem na sljedeću email adresu: isidora.injac@mek.gov.me.

U predmetu elektronske komunikacije (Subject) precizirati sljedeće „Interesovanje za članstvo u inovacionim radnim grupama – S3“.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr