OGLAŠIVAČ: Fond za invovacije Crne Gore

Program za jačanje inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća

Ključni ciljevi programa

 • Povećanje inovativnosti MMSP-ova uvođenjem procesnih
  inovacija ili razvojem novih ili poboljšanih tržišno orijentisanih
  proizvoda, usluga ili tehnologija;
 • Uvođenje novih ili poboljšanih proizvoda, usluga i tehnologija na
  tržište;
 • Uvođenje novog ili značajnog poboljšanog načina obavljanja
  poslova;
 • Jačanje kapaciteta osoblja MMSP-ova za istraživanje, razvoj i
  inovacije:
 • Unapređenje poslovanja novoosnovanih MMSP-ova s naglaskom
  na upravljanje preduzećem.

Finansiranje

Najniži iznos 50.000,00 EUR;
Najviši iznos 200.000,00 EUR.
Maksimalan intenzitet pomoći male vrijednosti koja se dodjeljuje u
okviru ovog Javnog poziva je do 80% prihvatljivih troškova.

Uslovi prijavljivanja

Za ovu programsku liniju mogu se prijaviti:

 • Mikro, mala i srednja preduzeća u skladu sa definicijom u Prilogu 1.
  Uredbe GBER
 • Novoosnovana preduzeća

Podnosilac prijave se prvo registruje na portal Fonda putem linka www.programifonda.me

Zahtjev za registraciju naloga se automatski odobrava, nakon čega podnosilac prijave dobija potrebne akreditive putem maila. Nakon registracije, podnosilac prijave može podnijeti svoju prijavu direktno na portalu.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi plata osoblja (bruto 2) zaposlenog kod podnosioca prijave i
  novozaposlenih;
 • Troškovi opreme i materijala;
 • Troškovi materijala i sitnog inventara;
 • Troškovi eksternih usluga;
 • Troškovi osposobljavanja za novoosnovana preduzeća i postojeća
  preduzeća;
 • PDV na prihvatljive troškove za koje podnosilac ne može osigurati
  njegov povraćaj;
 • Indirektni troškovi.

Rok za prijavu

01. jun– 01. septembar 2023. godine

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr