Usvojena Mapa puta za novu Strategiju pametne specijalizacije

Crna Gora ušla je zvanično u proces izrade nove Strategije pametne specijalizacije (S3), a Mapa puta i informacija o tim aktivnostima usvojena je danas na drugoj sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Crne Gore. Naredni korak je formiranje Nacionalnog S3 tima za izradu Strategije. Pomenuta strategija je preduslov za korišćenje svih strukturnih fondova EU nakon pridruživanja. […]

Crna Gora započela novi ciklus izrade Strategije pametne specijalizacije

Crna Gora započela je novi ciklus strateškog planiranja pametne specijalizacije održavanjem dvodnevne obuke na temu dizajna ove strategije u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija 26-27. februara 2024. godine. Obuka je realizovana uz podršku Domena Boleta, ključnog eksperta za ko-kreaciju inovacionih ekosistema i transfer znanja. Kako Crna Gora ima potpuno razvijen i operativan institucionalni okvir […]

Eksterna evaluacija Strategije pametne specijalizacije 2019-2024, za period 2019-2022.

Crna Gora je prepoznata kao lider u regionu kada je u pitanju pametna specijalizacija, a jasan okvir za implementaciju Strategije, koji omogucava stabilan sistem upravljanja i komunikacije sa zajednicom, najvecim je dijelom doprinio ovakvoj ocjeni. Kako sistem evaluacije čini jednu od ključnih faza u sistemu implementacije, Crna Gora je sprovela eksternu evaluaciju Strategije pametne specijalizacije […]

Program za inovacije 2023-2027

Programska podrška inovacijama Ministarstva utvrđena ovim programom definiše opšte karakteristike programskih linija, dok će Ministarstvo u okviru javnog konkursa utvrditi detaljnije uslove, kriterijume za izbor, kao i druge detalje u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Crne Gore.