Crna Gora uradila ogroman posao na primjeni Strategije pametne specijalizacije

Crna Gora uradila je ogroman posao na primjeni prve Strategije pametne specijalizacije (S3), saopštio je danas predstavnik Udruženog istraživačkog centra Evropske Komisije Emanuele Fabri, na događaju povodom izrade druge po redu Strategije pametne specijalizacije. Događaj je otvorila ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović, koja je poručila da S3 Strategija pametne specijalizacije “štedi novac, vrijeme […]

Usvojena Mapa puta za novu Strategiju pametne specijalizacije

Crna Gora ušla je zvanično u proces izrade nove Strategije pametne specijalizacije (S3), a Mapa puta i informacija o tim aktivnostima usvojena je danas na drugoj sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Crne Gore. Naredni korak je formiranje Nacionalnog S3 tima za izradu Strategije. Pomenuta strategija je preduslov za korišćenje svih strukturnih fondova EU nakon pridruživanja. […]

Crna Gora započela novi ciklus izrade Strategije pametne specijalizacije

Crna Gora započela je novi ciklus strateškog planiranja pametne specijalizacije održavanjem dvodnevne obuke na temu dizajna ove strategije u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija 26-27. februara 2024. godine. Obuka je realizovana uz podršku Domena Boleta, ključnog eksperta za ko-kreaciju inovacionih ekosistema i transfer znanja. Kako Crna Gora ima potpuno razvijen i operativan institucionalni okvir […]

Eksterna evaluacija Strategije pametne specijalizacije 2019-2024, za period 2019-2022.

Crna Gora je prepoznata kao lider u regionu kada je u pitanju pametna specijalizacija, a jasan okvir za implementaciju Strategije, koji omogucava stabilan sistem upravljanja i komunikacije sa zajednicom, najvecim je dijelom doprinio ovakvoj ocjeni. Kako sistem evaluacije čini jednu od ključnih faza u sistemu implementacije, Crna Gora je sprovela eksternu evaluaciju Strategije pametne specijalizacije […]

Program za inovacije 2023-2027

Programska podrška inovacijama Ministarstva utvrđena ovim programom definiše opšte karakteristike programskih linija, dok će Ministarstvo u okviru javnog konkursa utvrditi detaljnije uslove, kriterijume za izbor, kao i druge detalje u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Crne Gore.